Доо "VALI" е формирана 1990 година со седиште во Битола на улица И.Л.Рибар 31а. Нашата основна дејност е давање услуги во графичката индустрија, при што сме во можност да обработуваме секаков вид на хартија, картон и микровал со сите можни доработки кои тие ги бараат (перфорирање, лајмовање, шиење, штанцање, пластифицирање, каширање, биговање, рицовање и др). Во долгогодишниот развој печатница "ВАЛИ" значително го зголеми бројот на вработени, капацитетот и квалитетот на графички машини со што се овозможија услови за професионална, брза и квалитетна услуга на големо задоволство на бројните клиенти.
 • print napred
  Офсет

    Со офсет технологија изработуваме најразновидни графички производи: сите видови канцелариски материјали, изработка на рекламен материјал (постери, каталози, флаери), изработка на етикети, книги, најразновидна амбалажа од хромо картон и микровал и др. Можност за печатење до BI формат, можност за UV – лакирање

  Повеќе →
 • lovely-package-point-g7
  Паковања

      Под дејство на надворешни влијанија,својствата на стоките се менувваат.За да се зачува квалитетот на производите,тие се амбалажираат. Зборот АМБАЛАЖА има француско потекло(emballage) и значи “опремата на стоката”,”прибор за пакување”,”замотување”.

  Повеќе →
 • flexo za predna strana
  Флексо

          Со флексо технологија изработуваме амбалажа на најразлични материјали: полипропилен, полиетилен, перлат, дуплекс хартија, со можност за сечење и каширање, до големина од 80 cm.

  Повеќе →
Copyright © 2014 Vali All Rights Reserved